Spacerkiem po moderniźmie

Subiektywny Atlas Rzeczywistości, to cykl spacerów miejskich organizowanych przez Centrum Sztuki Wro. Pretekstem do organizacji sobotniej przechadzki jest, prezentowana w we Wro Art Center wystawa Mega-Lo-Polis, a jego tematem była architektura modernistyczna. Ważną kwestią jest to, iż wszystkie spacery są połączone z próbą zarażenia uczestników zamiłowaniem, jednej z organizatorek, do szkicowania i rysowania.

Spacer miał swój początek przy Sky Towerze, objął swoim zasięgiem blokowiska powstałe w tej okolicy po Drugiej Wojnie Światowej i zakończył się w pobliżu Placu Powstańców Śląskich, pod słynnym „Mrówkowcem”.

Z braku spektakularnych umiejętności rysowniczych skupiłam się na skrupulatnym wysłuchaniu tego, co  mówił pan Piotr Jakub Fereński- wykładowa  kulturoznawstwa i wrocławskiej ASP. Jest to człowiek posiadający wielką wiedzę w dziedzinie historii miasta i jego architektury, przekazujący ją w łatwy, przystępny, ciekawy i lekki sposób. Jest też współautorem projektu Kto Widział Modernizm.

W trakcie sobotniej wędrówki moje kompetencje jako rysownika nie wzrosły w znaczny sposób, zmieniło się jednak moje podejście do „wielkiej płyty” i jej znaczenia w powojennej Polsce i na Ziemiach Odzyskanych.

Zapowiadany jest już kolejny spacer, tym razem po willowej części dzielnicy Krzyki. Idziemy!