Kinomural

Kinomural odbył się we Wrocławiu po raz drugi. Tym razem,  swoim zasięgiem, w ciągu dwuch dni, objął dwie lokalizacje na Nadodrzu.

Projekt zaoczatowali zeszłym roku bracia Bartek i Piotr Bartosowie. Oboje skończyli uczelnie artystyczne i są zwani ze sztuką filmową. Do współpracy zaprosili, w tym roku, twórców w Polski, Japonii, Kolumbii, Chin, USA czy Szwajcarii. Artyści zaprezentowali, połączone z dźwiękiem, animacje. Prace o różnej ematyce, wykonane różnymi technikami i o wielorakiej tematyce wyświetlano na ścianach nadodrzańskich kamienic.

Pomimo małej przestrzeni festiwal nie ustępował jakością imprezie w Berlinie. Spotkał się z ciepłym przyjęciem publiczności.

Trochę brakowało mi oznakowań na miejscu imprezy i plakatów na mieście, również w języku angielskim.

Czekam na przyszłoroczną edycję.